Kategorie
Toruń Usługi

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Aktualnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nader popularna w Japonii. W naszym kraju ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że kremowanie zwłok nie jest wprawdzie zabronione przez kościół katolicki, wszelako tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą opcję spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje trzymania urny z prochami w miejscu odmiennym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego powinno się złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu także na żądanie bliskich zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo wsparcie przy organizowaniu tradycyjnej uroczystości pogrzebowej, usługi transportowe dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na terenie miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.