Kategorie
Uczelnie

Gotowe prace dyplomowe

Prace inżynierskie to element życia studenckiego. Z reguły Studenci interesują się tematem pracy inżynierskiej w pierwszym semestrze ostatniego roku. Jest to ogromny błąd, gdyż w takich sytuacjach prace inżynierskie pisane są pod presją czasu. Problemem pracy magisterskiej warto zainteresować się znacznie wcześniej, co pozwoli na zaoszczędzenie straty czasu i…nerwów, a także właściwy dobór promotora. Trzeba mieć na uwadze, że promotor może przyjąć w określonym roku konkretne obciążenie dydaktyczne w postaci seminarzystów. Im promotor „lepszy”, popularniejszy, tym efektywniej „miejsca” u takiego człowieka są zajmowane. Prace magisterskie pisane w pośpiechu, bez przemyślenia z reguły cechują się małą wartością merytoryczną i są niskiej wartości. Praca inżynierska ma być potwierdzeniem przyswojonej wiedzy, a nie następnym etapem studiów który należy ”klepnąć”. Czym należy kierować się przy wyborze tematu? W pierwszej kolejności aktualnością i oryginalnością tematu. Jeżeli recenzent ma do zrecenzowania 5 i następną pracę magisterską na temat motywowania pracowników w organizacji można z istotnym prawdopodobieństwem przyjąć, że przy ostatniej recenzji pracy osadzonej w tej tematyce będzie, co najmniej poirytowany. Dobrze, gdy prace magisterskie osadzone są w konkretnym kontekście życia społeczno-gospodarczego. Na przykład: gdy masowo upadają biura podróży, a my jesteśmy specjalistami od turystyki i rekreacji to warto zainteresować się tym co się dookoła nas dzieje. Jak? Wertując gazet, odwiedzając portale informacyjne, słuchając radia i oglądając telewizję. Pisanie prac inżynierskich w takich okolicznościach nie musi być „katorgą”. Już na początku mamy ułatwioną sprawę z zbieraniem źródeł (środowisko akademickie bardzo szybko reaguje na tego typu wydarzenia, w globalnej sieci pojawiają się masowo komentarze i artykuły na temat danego zdarzenia…). Możliwości jest wiele. Należy je tylko dostrzec. Przykładowe prace magisterskie Studenci redagują pod koniec studiów inżynierskich. Jest to praca promująca, a zatem po zaliczeniu wszystkich egzaminów i obronie, uprawniająca do posługiwania się tytułem zawodowym licencjata. Prace podyplomowe powinny być z założenia „dojrzalsze” od prac dyplomowych. Student kończąc tego typu studia przekracza kolejny próg kwalifikacji, w związku z tym poziom jego wiedzy powinien być wyższy. Wielu Studentów zakłada, że prace magisterskie mogą mieć charakter teoretyczny, a część empiryczna nie jest potrzebna. W ostatnich latach w Polsce, jak również w wielu innych państwach europejskich podwyższeniu uległa jakość kształcenia. Obecnie liczy się już nie tylko teoria, ale i…praktyka. W rezultacie prace dyplomowe mające wyłącznie charakter teoretyczny (o ile w ogóle zostały zakwalifikowane do obrony), to znaczy zostały przygotowane na bazie samej literatury, są z reguły oceniane mniej korzystnie, aniżeli prace magisterskie, które w części napisano na podstawie własnych badań empirycznych. Badanie tego typu nie zawsze sprowadza się do badań w terenie. Dobrze postrzegana jest również umiejętność analizowania danych wtórnych pochodzących z baz danych publicznych (np. Eurostat, GUS, czy CBOS). Spostrzeżenia te odnoszą się również do innych prac promocyjnych. wobec powyższego warto wzbogacić spis treści pracy magisterskiej w wątek badawczy. Jeżeli Student na etapie prowadzenia badań, czy redagowania części teoretycznej napotka problem może skorzystać z pomocy profesjonalnych portali oferujące gotowe prace magisterskie. Ofertę tego rodzaju podmiotów budują najczęściej również prace zaliczeniowe i licealne. Przykładowe prace dyplomowe to jedna z wiodących usług świadczonych przez nasz portal. Oferujemy gotowe konspekty dyplomowe z różnych przedmiotów naukowych. Filarem pracy licencjackiej jest spis treści pracy, który także można nabyć w sklepie Opracowania mają charakter teoretyczno-badawczy. Część badawcza zawiera konceptualizację założeń badawczych, przeprowadzenia badań, weryfikację założeń badawczych, analizę jak również wnioski.

Kategorie
Uczelnie

Pisanie prac dyplomowych

Dyplomówka jest pracą promocyjną pozwalającą na pozyskanie tytułu zawodowego po zdaniu wymaganych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie licencjatu to tzw. dyplomówka. Złożona jest z reguły z co najmniej trzech części, max. pięciu. Coraz popularniejsze są prace licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na podstawie analizy literatury tematu. Z kolei część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi składowymi licencjatu pozostają wstęp, zakończenie, bibliografia, czy aneksy. Przygotowuje także poglądowe konspekty prac dyplomowych oraz zestawienia bibliograficzne. Stawka za stronę jest stała i zamyka się w dwóch stawkach 19 pln i 25 zł strona. Prace licencjackie coraz częściej mają charakter teoretyczno-metodyczny. Wzięcie pod uwagę wątku praktycznego sprowadza się do zaprojektowania, przeprowadzania i analizy wyników badania w magisterce. Tego rodzaju praca promocyjna składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Redagowanie pracy magisterskiej o charakterze aplikacyjnym wymaga właściwej wiedzy z zakresu podstaw metodologicznych badań własnych, w tym problemów i hipotez empirycznych, przedmiotu badania, czy też instrumentarium badawczego. Dyplomanci po krótkim wykładzie z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie napisać część praktyczną pracy magisterskiej. Stąd, warto zaopatrzyć się we wzorzec, który zoptymalizuje proces pisania tematu magisterskiej.