Kategorie
Uczelnie

Pisanie prac dyplomowych

Dyplomówka jest pracą promocyjną pozwalającą na pozyskanie tytułu zawodowego po zdaniu wymaganych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie licencjatu to tzw. dyplomówka. Złożona jest z reguły z co najmniej trzech części, max. pięciu. Coraz popularniejsze są prace licencjackie teoretyczno-badawcze. Część bazującą na literaturze przygotowuje się na podstawie analizy literatury tematu. Z kolei część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi składowymi licencjatu pozostają wstęp, zakończenie, bibliografia, czy aneksy. Przygotowuje także poglądowe konspekty prac dyplomowych oraz zestawienia bibliograficzne. Stawka za stronę jest stała i zamyka się w dwóch stawkach 19 pln i 25 zł strona. Prace licencjackie coraz częściej mają charakter teoretyczno-metodyczny. Wzięcie pod uwagę wątku praktycznego sprowadza się do zaprojektowania, przeprowadzania i analizy wyników badania w magisterce. Tego rodzaju praca promocyjna składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Redagowanie pracy magisterskiej o charakterze aplikacyjnym wymaga właściwej wiedzy z zakresu podstaw metodologicznych badań własnych, w tym problemów i hipotez empirycznych, przedmiotu badania, czy też instrumentarium badawczego. Dyplomanci po krótkim wykładzie z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie napisać część praktyczną pracy magisterskiej. Stąd, warto zaopatrzyć się we wzorzec, który zoptymalizuje proces pisania tematu magisterskiej.