Kategorie
Biznes

System rejestracji czasu pracy

Czym jest ewidencja czasu pracy? System RCP to proces mający na celu ułatwienie zarządzania pracownikami i zwiększenia kontroli nad nimi poprzez dokładne rejestrowanie czasu pracy. Elektroniczna kontrola czasu pracy zawiera zegar czasu pracy, odznaka, jak brelok zbliżeniowy, program zliczający czas pracy a także zasilania podtrzymującego oraz zwory elektromagnetycznej jeśli system służyć jako kontrola dostępu do przedsiębiorstwa. Techniki używane w systemach ewidencji czasu pracy. W systemach ewidencji czasu pracy zwykle używa się z czytników kart UNIQUE i cech biometrycznych do zweryfikowania zatrudnionej osoby. 1) Karty RFID technologia zbliżeniowa rozpoznaje osobę na podstawie breloka zbliżeniowego. Wymiana danych między kartą a czytnikiem przebiega bezprzewodowo, z zastosowaniem fal radiowych. W zestawieniu z technologii wykonania karty RFID przesył następuje w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów. Bez względu na standard w którym funkcjonują karty zbliżeniowe (Unique,HID,Mifare), ciułają się one spośród dwóch kluczowych szczegółów: paktu elektronicznego i anteny. Antena RFID ma dwie podstawowe funkcje. Wiadome jest, że służy ona do wymiany danych. Następną funkcją pełnioną przez antenę jest zasilanie paktu elektronicznego w kartach zbliżeniowych. Najbardziej znanym obecnie standardem RFID jest Unique. Operuje on w częstotliwości 125 kHz i pozwala na transmisję danych z prędkością dwóch kb/s. W czasie wytwórstwa w ich kolektywie elektronicznym nadrukowuje się niepowtarzalny numer, który następnie służy aż do identyfikacji. Karty tego rodzaju stosowane są zazwyczaj w systemach KD a także systemach rcp. Kolejnym odnośnie popularności standardem RFID jest Mifare. Ten standard stworzony przez Philipsa. Wymienia on dane w częstotliwości 13, 56 MHz i gwarantuje obieg danych z prędkością aż do 100 kb/s. Abstrahując od numeru zapisywanego podczas wytwarzania (co ma też miejsce w kartach Unique), posiadają zarówno w wewnętrzną pamięć. Pierwotnie był to zaledwie 1 kB, współcześnie produkowane są także karty Mifare o pojemności czwarta kB. 2) Linie papilarne. Biometria rozpoznaje osobę na podstawie odcisku palca. Tradycyjną formą rozpoznawania osób jest skanowanie wzorca papilarnego, czyli tzw. technika biometrii.Każdy odcisk palca jest różny i nie istnieje kolejny jednakowy odcisk paluszka. Własność tą tworzy wręcz natura. Obszar kończyn osoby jest pokryta liniami papilarnymi, których postać to z reguły pętle, spirale bądź trójkąty.Do podstawowych natomiast najmniej praktycznych dróg uzyskiwania odcisków palców i rozpoznawania osoby można by wymienić tzw. metodykę atramentową, która bazuje na pomalowaniu palca atramentem a później odzwierciedlenia go na kartce papieru. W następnej kolejności kartkę skanuje się i fachowym narzędziem odcisk palca przetwarzany jest w postaci numerycznej. Procedura ta być może jednak wywoływać skrzywienie bądź „defekty ” w odbiciu odcisku paluszka, poprzez niegruntowne umazanie atramentem bądź za bardzo grubą jego warstwa. Współcześnie zwykle do otrzymywania odcisków palców stosuje się skanery optyczne, które automatycznie przetwarzają odcisk na schemat liczbowy ), metody termalne lub też ultradźwiękowe. Jak działa system rcp. Czytnik czasu pracy na podstawie weryfikację osoby liczy właściwy czas poczęcia i skończenia pracy przez zatrudnione osoby. Kolejno logi z czytników rejestracji czasu pracy są badane w programie do ewidencji czasu pracy i opierając się na nich admin systemu rcp będzie mógł przekonać się jaki czas pracy rzeczywiście pracobiorca spędził w pracy. Po zdobyciu tychże informacji admin systemu rcp posiada możliwość wydrukowania protokół z czasu pracy przy użyciu jaki pracobiorca wykonywał pracę wyszczególniający każdych spóźnień, braków w odbiciach, samowolnych wyjść potajemnych, czasu spędzanego na lunchach tudzież łącznym czasem pracy pracobiorcy. Silne strony wynikające z zastosowania systemu rcp. Właśnie to precyzyjne i szczegółowe obliczanie czasu pracy pracobiorców motywuje ich do w większym stopniu produktywnej pracy i do punktualności. Przedsiębiorca posiada więc znaczną kontrolę nad swoim personelem. Poza tym system rejestracji czasu pracy umożliwia spadek kosztów funkcjonowania organizacji czy też spadek co najmniej tych pieniędzy, które ponosi się na artykuły biurowe, potrzebne, kiedy wykorzystuje się ręczny sposób zliczania czasu pracy.