Kategorie
Kursy i szkolenia

Jak wygląda kurs prawa jazdy kategorii A?

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklem, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii A. Warunkiem koniecznym, aby taki dokument otrzymać jest:

  • ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii A w wybranej przez nas szkole jazdy;
  • zdanie egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Kurs na prawo jazdy kategorii A, podobnie jak kurs na prawo jazdy kategorii B, składa się z dwóch części:

  • teoretycznej,
  • praktycznej.

Część teoretyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Teoretyczna część kursu na prawo jazdy kategorii A to co najmniej 30 godzin zajęć (godzina zajęć teoretycznych trwa jak godzina lekcyjna 45 minut). W tej części kursant uzyskuje informacje w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz uczy się udzielania pierwszej pomocy.

Część praktyczna kursu na prawo jazdy kategorii A.

Szkolenie praktyczne trwa co najmniej 20 godzin zegarowych i rozpoczyna się po zakończeniu teoretycznej części kursu. Część praktyczna przeprowadzana jest:

  • na placu manewrowym,
  • w ruchu miejskim,
  • w ruchu poza obszarem zabudowanym.

Na zakończenie kursu szkoła jazdy przeprowadza wewnętrzny egzamin, który, podobnie jak państwowy egzamin na prawo jazdy w WORD-zie, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin wewnętrzny ma za zadanie nie tylko sprawdzić umiejętności i wiedzę przyszłego kierowcy, ale także zapoznać go z procedurami odbywania się egzaminu państwowego. Dzięki temu kursant mniej stresuje się podczas egzaminu w WORD.